Historie charity v ČR
Historie charity v ČR

Historie charity v ČR

Prvopočátek katolické Charity spadá do období konce první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska, kdy začaly na několika místech vznikat charitativní organizace. Například již v červnu 1918 byl z popudu pražského arcibiskupa Pavla Huyna založen Svaz katolické charity v Království českém, později přejmenovaný na Svaz katolické charity v Čechách. Na počátcích Charity na Moravě se významně podílel kaplan ze Svatého Kopečku Ludvík Antonín Bláha, olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan a Jan Stavěl. Jednotlivé organizace a spolky pracující na úrovni diecézí vznikly na Moravě v roce 1922.

Rozrůstající se síť charitních zařízení pojala také množství dobročinných organizací, založených již ve druhé polovině 19. století. V roce 1948 komunisté cíleně vytlačili katolickou charitu z jejího sociálního a zdravotnického působení. Diecézní a arcidiecézní charity byly na základě nových zákonů nahrazeny jedinou organizací Česká katolická charita, která byla podřízena státnímu dozoru a přišla o téměř všechna zdravotní a sociální zařízení. Její činnost byla omezena na skromnou produkci náboženského tisku a náboženské literatury (leckdy i nevalné úrovně), prodej devocionálií a péči o přestárlé řeholníky, řeholnice a kněze. Vedení dosazované státem mělo mezi věřícími špatnou pověst a bylo úzce navázané na tzv. pokrokové kněžím a Státní úřad pro věci církevní.

V roce 1990 došlo k radikálním změnám ve vedení charity a v roce 1991 začaly být znovu zřizovány diecézní charity. Od 1. prosince 1993 je katolická charita účelové zařízení katolické církve sdružující diecézní a arcidiecézní charity v České republice a spravující charitní domy pro řeholníky a kněze.

Humanitární a rozvojová pomoc

Charita Česká republika vyvíjí humanitární činnost v zahraniční od roku 1995. Od roku 2000 se Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce začíná soustřeďovat také na rozvojovou činnost. Charita Česká republika působí v řadě zemí, například Haiti, Indonésie, Mongolsko, Moldavsko, Gruzie, Čečensko či v zemích Afrického rohu. Bezprostřední humanitární pomoc probíhá většinou ve spolupráci s místní pobočkou Caritas Internationalis.

Prezidenti Charity Česká republika

  • Ing. Miloslav Michael Fiala OPraem (1999–2006)
  • Mons. Mgr. Josef Šich (2007–2009)
  • Mons. Mgr. Pavel Posád (od roku 2009)

Přidat komentář

Copyright © 2022 Charity.cz – Pomáháme s hledáním charit a neziskovek