Podpoříte ty, kteří to potřebují
Podpoříte ty, kteří to potřebují

Podpoříte ty, kteří to potřebují

Charita.cz

charita

Na vaši podporu čeká více než 170 000 lidí, jimž pomáháme v České republice, a také obyvatelé 20 zemí světa strádající kvůli chudobě, přírodním katastrofám nebo válečným konfliktům. Záleží na vás, kam chcete upřít svou pozornost a komu by měl směřovat dar. V České republice provozujeme širokou síť sociálních a zdravotních služeb, v zahraničí působíme v rámci rozvojových projektů a pomáháme při humanitárních krizích. Vyberte si, každá volba je správná!


Darujspravne.cz

daruj spravne

Hlavním cílem projektu Daruj správně, jenž je zaměřen na individuální dárcovství, je co nejvíce zjednodušit cestu mezi dárci a neziskovými organizacemi a odbourat starost, zda peníze putují tam, kam opravdu mají. Každá organizace registrovaná na Darujspravne.cz je prověřena, má veřejnou sbírku a je plně transparentní.

Přidat komentář

Copyright © 2022 Charity.cz – Pomáháme s hledáním charit a neziskovek